نقش انبیاء در سعادت بشر

کتاب نقش انبیاء در سعادت بشر اثر ارزشمندمفکر اسلام:علامه سیدابوالحسن علی ندوی مترجم:حضرت مفتی قاسم قاسمی توضیــــــــــح مختصر: کتاب حاضرمشتمل بر سه بخش(ارمغان نبوت،جهانی جدید،دسته های امت در پیشگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم) می باشد که جهت تبیین نقش پیامبران الهی به ویژه رسول الله صلی الله علیه وسلم را بر جامعه ی انسانی مورد بررسی قرار می دهد. دانلــــــــــود کتاب